Ελαιόλαδο, αυτό το σπουδαίο διατροφικά προϊόν

Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο ως είδος διατροφής, μιας και αυτός είναι ο κύριος λόγος που το χρησιμοποιούμε, αποτελεί το υπ αριθμόν ένα διατροφικό προϊόν – πηγή υγείας και ζωής – που όχι μόνο μας τρέφει σωστά αλλά συμβάλλει και στην πρόληψη πολλών παθήσεων.

Αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών όπως είναι η προβιταμίνη Α, η βιταμίνη Ε και μία ολόκληρη κατηγορία ουσιών με ειδική αντιοξειδωτική δράση, οι πολυφαινόλες. Η πρόσληψη του σε υψηλές συγκεντρώσεις και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απομακρύνει τα trans λιπαρά οξέα από τους ιστούς αποτρέποντας έτσι τη μεταβολή των ιδιοτήτων ενός κυττάρου ή ενός ιστού.

Το ελαιόλαδο προκαλεί την αύξηση της απεκκρίσεως της χοληστερόλης δια μέσω της χολής ενώ έχει παρατηρηθεί και ελάττωση της δραστικότητας των ενζύμων παραγωγής τριγλυκεριδίων.

Δρα επίσης στην πρόληψη της αρτηριοσκλήρυνσης. Αυξάνει τη σύνθεση και τη συγκέντρωση της HDL χοληστερόλης και καθιστά την LDL (κακή χοληστερόλη) λιγότερο ικανή να προκαλέσει αθηρωματική βλάβη.

Επίσης, αν και το ελαιόλαδο δεν προφυλάσσει άμεσα από καρκίνο του εντέρου, μειώνει τη βλαπτική επίδραση εξωτερικά προσλαμβανόμενων καρκινογόνων ουσιών. Τα δραστικά συστατικά του είναι τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα όπως το ελαϊκό οξύ και τα n-3 ακόρεστα λιπαρά οξέα, καθώς εμποδίζουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Το ελαιόλαδο είναι ένα πολύ σπουδαίο διατροφικά προϊόν, και για αυτό οφείλουμε ως καταναλωτές, να είμαστε άκρως προσεχτικοί όταν το επιλέγουμε. Το ελαιόλαδο που αγοράζουμε, για να είναι της καλύτερης ποιότητας και συνεπώς όχι ραφιναρισμένο, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφει στην ετικέτα την ένδειξη “αγνό παρθένο ελαιόλαδο” ή “extra παρθένο ελαιόλαδο” ή “εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο” και όχι “απλά αγνό ελαιόλαδο”.

ΔΟΚΙΜΟΣ Η ΑΔΟΚΙΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ?

Αφορμή για να γραφεί αυτό το κείμενο ήταν η απάντηση της ΕΠΕΙΑ (Αρ πρωτ 623/11-2-2009), σε αίτημα πολίτη που είχε κάνει το ερώτημα, εάν θα μπορούσε να ιδρύσει Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με την χρήση της προσωρινής εξάμηνης αδείας του δόκιμου ασφαλιστικού συμβούλου.

Επί της ουσίας η απάντηση της ΕΠΕΙΑ ήταν, ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο «δόκιμος ασφαλιστικός σύμβουλος» δεν δικαιούται να ενεργεί ως νόμιμος ασφαλιστικός σύμβουλος, επειδή η προσωρινή άδεια που του χορηγείται από το επαγγελματικό επιμελητήριο, του χρησιμεύει ουσιαστικά και μόνον για το προστάδιο της προετοιμασίας του, πριν δηλαδή την επαγγελματική πιστοποίησή του μετά από επιτυχείς εξετάσεις του στην Τεχνική Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβούντων.

Δικαιούται επομένως αυτός ο «δόκιμος» να συνάπτει συμβάσεις έργου με ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να εργασθεί «προσωρινά» ως ασφαλιστικός σύμβουλος κατά το στάδιο της προετοιμασίας του ; Αν και το συγκεκριμένο έγγραφο δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα, εν τούτοις έχω τη γνώμη ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο «δόκιμος» να ενεργεί ως ασφαλιστικός σύμβουλος, για τον επίσης σπουδαίο λόγο ότι δεν διαθέτει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης, προκειμένου να προστατευθεί ο καταναλωτής από τα λάθη και τις παραλείψεις του, όπως επίσης το εν λόγω έγγραφο της ΟΠΟΙΑ αναφέρει.
Από όλα τα παραπάνω σαφώς προκύπτει, ότι σε καμιά περίπτωση ο «δόκιμος ασφαλιστικός σύμβουλος» δεν δικαιούται να προβαίνει σε δικαιοπρακτικές ενέργειες, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του νόμιμου ασφαλιστικού συμβούλου κατ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Τι συμβαίνει όμως στην αγορά? Συνάπτουν συμβάσεις οι δόκιμοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι με τις ασφαλιστικές εταιρίες? Οι πληροφορίες που συνέλλεξα μετά από έρευνα που έκανα σε μία σειρά επαγγελματιών του χώρου μας αλλά και εξ όσων γνωρίζω είναι συγκεχυμένες. Υπάρχει μία ιδιότυπη Omerta για το εν λόγω θέμα , ίσως γιατί σε μία σειρά γραφείων, κυρίως στο χώρο του Agency System, ο θεσμός του «δόκιμου ασφαλιστικού συμβούλου» «βολεύει» κάποιους επικεφαλής και την πολιτική στρατολόγησης τους. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή μέσα στο επόμενο εξάμηνο της δοκιμαστικής περιόδου ο νεοστρατολογούμενος «δόκιμος» έτσι ή αλλιώς δεν θα «επιβιώσει», για το λόγο ότι εξ’ αρχής μπαίνει σε ένα ανέφικτο πρόγραμμα χρηματοδότησης, που απαιτεί τη σύναψη συγκεκριμένου αριθμού ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι ο «δόκιμος» αφού δεν πραγματοποιεί τελικά τους στόχους του εξαναγκάζεται με βάση την αποικιοκρατικής μορφής καταχρηστική-χρηματοδοτική σύμβαση που υπογράφει, να έλθει στο χείλος του γκρεμού από τα χρέη και να εκχωρήσει την παραγωγή του στην εταιρία, στον επικεφαλής manager ή σε κάποιους ημετέρους του manager ασφαλιστικούς συμβούλους. Βέβαια θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι το ζήτημα δεν αφορά όλους τους managers και όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά μία σημαντική μερίδα από αυτούς. Το ερώτημα που προκύπτει επίσης από αυτήν την πολιτική είναι εάν οι καταναλωτές προστατεύονται από αυτές τις ενέργειες και τι θα συμβεί εάν ένας καταναλωτής καταγγείλει στην ΕΠΕΙΑ έναν τέτοιο δόκιμο ασφαλιστικό σύμβουλο ή ασκήσει αγωγή για λάθος ή παράλειψη εναντίον του. Σίγουρα η ασφαλιστική εταιρία και ο επικεφαλής συντονιστής του γραφείου που την εκπροσωπεί, θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα με την ΕΠΕΙΑ και τα αστικά δικαστήρια Έχω μάλιστα την πεποίθηση, ως εξειδικευμένος μεσίτης στην αγορά του Λονδίνου στις επαγγελματικές ασφαλίσεις και ειδικά σε αυτές των διαμεσολαβούντων, ότι έστω και αν υφίσταται κατ’ εξαίρεση ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης και ο συγκεκριμένος «δόκιμος» καταγραφεί σε μία λίστα ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προκειμένου να «διασφαλισθεί» η ασφαλιστική εταιρία από τέτοια λάθη ή παραλείψεις του, δεν θα ισχύσει η ασφαλιστική του κάλυψη εάν δεν υπάρξει ειδικός όρος. Διότι εάν μία τέτοια υπόθεση πάει στα δικαστήρια και διαπιστωθεί η μη νομιμότητα της ασφάλισης, λόγω του παραπάνω σκεπτικού της ΕΠΕΙΑ, αλλά και της σχετικής ευρωπαϊκής νομολογίας, οι ασφαλιστές πιθανόν να αρνηθούν το ασφάλισμα, επειδή η σχετική ιδιότητα του «δόκιμου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή» δεν υφίσταται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως και των εξαιρούμενων «διαμεσολαβητών» πχ ασφαλιστικών υπαλλήλων).

Πλέον των παραπάνω επίσης, είναι γνωστό σε όλους τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» ότι εκατοντάδες ή και χιλιάδες «ημιπαράνομοι» ή παράνομοι «διαμεσολαβητές» κινούνται στην γκρίζα ή μαύρη περιοχή στο χώρο της διαμεσολάβησης μέσω διάφορων παραθύρων. Επιπρόσθετα εάν συμπεριληφθούν και οι νόμιμα «εξαιρούμενοι διαμεσολαβητές» όπως οι «υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιριών» που εισπράττουν προμήθειες έως 5.000€ ετησίως (ή και πολύ περισσότερες) και κινούνται και αυτοί εκτός ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τότε το πράγμα καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό.
Κάποιοι πχ τέτοιοι ημιπαράνομοι «διαμεσολαβητές», ενώ επί της ουσίας οι ίδιοι «ασκούν το επάγγελμα», εν τούτοις εργάζονται συγκαλυμμένα μέσω της πιστοποίησης της κορούλας, του γιόκα ή της συζύγου τους. Όλοι οι παραπάνω, άσχετοι με το επάγγελμα πιστοποιημένοι, έχουν πλήρη άγνοια για το τι θα μπορούσε να συμβεί και σε τι περιπέτειες θα μπορούσαν να μπουν, από ένα λάθος ή μία παράλειψη του παράνομου «διαμεσολαβητή» και συνήθως συνταξιούχου ή εργαζόμενου στο δημόσιο μπαμπάκα τους, που εργάζεται ουσιαστικά συγκαλυμμένα για λογαριασμό τους. Άλλες κατηγορίες τέτοιων «διαμεσολαβητών» «ασκούν το επάγγελμα» ημι-παράνομα μέσω του κωδικού κάποιου φίλου πραγματικά πιστοποιημένου συμβούλου και έτσι μοιράζονται την προμήθεια που προκύπτει, με την ανέχεια του συντονιστή του γραφείου ή της ασφαλιστικής εταιρίας. Τέλος κάποιες άλλες κατηγορίες «διαμεσολαβητών» λειτουργούν, εντελώς παράνομα και απροκάλυπτα χωρίς συμβάσεις, παρά μόνον με ένα κωδικό συνεργασίας με την ανοχή επίσης κάποιων ασφαλιστικών εταιριών.

Κατασκευάζεται επομένως με όλα αυτά ένας μελλοντικός ωρολογιακός εκρηκτικός μηχανισμός που δεν ξέρουμε τελικά πότε θα ενεργοποιηθεί και στα χέρια ποιών θα σκάσει και όχι πάντως εις βάρος όλων των παραπάνω .
Συνδυάστε το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι «δόκιμοι», οι «αφανείς», οι παράνομοι ή οι ημιπαράνομοι και τελικά όλοι αυτοί οι ανεύθυνοι «ασφαλιστικοί σύμβουλοι» κάθε κατηγορίας, που θα μπορούσαν να αποκληθούν «κουκουλοφόροι», (για να είμαστε στο πνεύμα της εποχής), δεν πληρώνουν, φόρους γι’ αυτό το εισόδημα ή εισφορές στο ελλειμματικό ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών εις βάρος των επαγγελματιών του χώρου μας. Γιατί εξάλλου να μην κρύψουν τα έσοδα που προκύπτουν από τις βεβαιώσεις των προμηθειών στις φορολογικές τους δηλώσεις, αφού δεν εργάζονται με νόμιμη άδεια και επί πλέον τα έσοδά τους δεν διασταυρώνονται με τα έσοδα που προκύπτουν από τις ανάλογες βεβαιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών; Επιπροσθέτως γιατί να καταβάλλουν τους φόρους και τις επικείμενες ασφαλιστικές εισφορές που θα τους επιβληθούν; Στην Ελλάδα ζούμε και είναι γνωστό ότι οι δηλώσεις και ειδικά αυτές που αφορούν βεβαιώσεις προμηθειών ασφαλιστικών εταιριών-διαμεσολαβούντων δεν διασταυρώνονται πλέον, επειδή αφενός οι συγκριμένες είναι χιλιάδες, αλλά και αφετέρου το δημόσιο προ πολλού έχει ομολογήσει την αδυναμία του για εισπράξεις φόρων. Σκεφθείτε επί πλέον τι θα συμβεί, εάν εκτός των άλλων παράνομων διαμεσολαβητών, διασταυρωθούν και οι προμήθειες κάποιων «εξαιρούμενων διαμεσολαβητών» υπαλλήλων ασφαλιστικών εταιριών. Γνωρίζουμε ότι αρκετοί από αυτούς (μεγαλοστελέχη συνήθως) θησαυρίζουν εις βάρος των υπολοίπων νόμιμων διαμεσολαβούντων, εισπράττοντας προμήθειες πολύ περισσότερες των 5.000€ ετησίως. Επομένως εάν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ανάλογες άδειες για το πλέον των 5.000€ όριο, θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις έργου ή να παραιτηθούν του μισθού τους όπως ο νόμος ορίζει.

Με αυτά και άλλα λοιπόν φτιάχνεται ένα νέο νεφελώδες και εκρηκτικό τοπίο που θα μας πάρει κάποια στιγμή μπάλα όλους, πιστοποιημένους και μη εφόσον όλοι θα πληρώσουμε διπλά και τρίδιπλα το τίμημα αυτού του μπάχαλου.

Ψηφίστηκε μάλιστα νόμος , σύμφωνα με τον οποίο δεν θα χρειάζεται η τήρηση βιβλίων και στοιχείων για τις κατηγορίες των ασφαλιστικών συμβούλων και συντονιστών πράγμα που ήταν χρόνιο και δίκαιο αίτημα των συλλογικών τους οργάνων, εφόσον οι αμοιβές τους εύκολα μπορούσαν να προκύψουν μέσα από τις βεβαιώσεις των προμηθειών τους.

Αναλογισθείτε όμως πόσοι θα κρυφθούν πίσω από αυτόν το νόμο, εάν δεν τηρηθούν αυστηρές προϋποθέσεις που θα αφορούν μόνον την κατηγορία των πιστοποιημένων και επαγγελματιών του χώρου, που ασκούν αποκλειστικά και έντιμα αυτό το επάγγελμα, εφόσον δεν υποχρεωθούν συγχρόνως να αποδείξουν την ιδιότητα τους με κάποιο τρόπο στις φορολογικές δηλώσεις τους.

Είναι εύλογο ότι η ΕΠΕΙΑ από την σχετικά πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων της, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συνεχώς προβλήματα με τα αποθεματικά ορισμένων ασφαλιστικών εταιριών, ιδίως μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, γεγονός που θα διαρκέσει επί μακρόν και έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης την καθαρή θέση και τις επενδύσεις πολλών ασφαλιστικών εταιριών Όμως η πολιτική και οι ενέργειες αρκετών διαμεσολαβούντων νομίμων ή μη από αυτούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, την οικονομική θέση αρκετών από αυτές τις ασφαλιστικές εταιρίες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες

Τα χαρτοφυλάκια και οι πελάτες που επηρεάζουν αυτοί οι διαμεσολαβούντες αποτελούν «μήλο της έριδος» για κάποιες από αυτές που αναζητούν εναγωνίως ρευστότητα για να επιβιώσουν και επομένως δίνουν γη και ύδωρ προκειμένου να την αποκτήσουν όπως πολύμηνα πιστωτικά όρια, υψηλές προμήθειες, εξευτελιστικά πολλές φορές ειδικά τιμολόγια κλπ. μπαίνοντας ακόμη πιο βαθειά στη δίνη της αυτοκαταστροφής.

Η πλήρης καταγραφή στο μητρώο των κεντρικών επιμελητηρίων όλων των πιστοποιημένων διαμεσολαβούντων και η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, όπως λέγεται ότι θα γίνεται στο μέλλον, μαζί με τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των συμβάσεων τους από την ΕΠΕΙΑ ίσως ξεκαθαρίσει αυτή την κατάσταση.

Προς το παρόν προηγούνται οι ασφαλιστικές εταιρίες και έπονται όλα τα άλλα Πως θα μπορούσε να λυθεί τελικά μία κατάσταση που επειδή ακριβώς δεν έχει ξεκαθαρίσει χρόνια ολόκληρα, κρατάει το ποσοστό της ασφαλισιμότητας των ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με το εισόδημά τους στο χαμηλότερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η λύση είναι να βρεθεί κάποιος μαγικός τρόπος αλλά δυστυχώς οι μάγοι στις μέρες μας αποτελούν είδος σε ανεπάρκεια. Μετά μάλιστα και την πρόσφατη αποκαθήλωση των «γνωστών μάγων» των χρηματοοικονομικών αγορών των περίφημων golden boys, πολλοί λίγοι είναι πια οι managers που θα μπορούσαν να σκεφθούν προγραμματισμένα και με σχέδιο και κυρίως με βάση την απλή κοινή λογική ώστε να μπορούν να δοθούν άμεσες, καίριες και υπαρκτές λύσεις γι’ αυτό το μπάχαλο. Προς το παρόν όμως προηγούνται οι «κακές» ασφαλιστικές εταιρίες και μετά έχουν σειρά οι κακοί «διαμεσολαβούντες» ή όπως λέει ο λαός μας «ενός κακού μύρια έπονται».
www.asfaleiesaftokinitou.gr

Γιώργος Νικολάκος

Ο ΓΝ είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ Είναι επίσης Διαχειριστής, Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος των μεσιτικών εταιριών ασφάλισης Fasmagroup Insurance Brokers και Aviation Risk Services Insurance & Reinsurance Brokers αντίστοιχα.

Ταξίδι στα Κανάρια Νησιά

Map_of_the_Canary_Islands

Κανάρια Νησιά

Τα Κανάρια νησιά είναι ένα αρχιπέλαγος που περιλαμβάνει 7 μεγάλα και αρκετά μικρά νησιά. Μεγάλη Κανάρια ή Γκραν Κανάρια, την Φουερτεβεντούρα, την Λανθαρότε, την Τενερίφη, την Λα Πάλμα, τη Γκομέρα και το Ελ ΙέρροΓεωγραφικά βρίσκονται βορειοανατολικά της Αφρικανικής ηπείρου και πολιτικά ανοίκουν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία.
Η θέση αυτή είναι υπέυθυνη για τον ημιτροπικό χαρακτήρα των νησιών και το εύκρατο κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παρ’ όλ’ αυτά καθένα από τα νησιά των Καναρίων χαρακτηρίζεται από τη δική του μοναδική ομορφιά. Κάθε νησί μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μικρή ήπειρος καθώς το σκηνικό εναλλάσεται από περιοχή σε περιοχή.

Αεροπορικά εισητήρια

Επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές του ftina-aeroporika-eisitiria.gr και βρείτε απίστευτα χαμηλές τιμές για αεροπορικά και πτήσεις προς Λας Πάλμας.

Γκραν Κανάρια

Το νησί Γκραν Κανάρια είναι το τρίτο σε μέγεθος στο αρχιπέλαγος. Έχει μια έκταση 1.532 τετ.χλμ. και το χαρακτηρίζουν τα φαράγγια που κατεβαίνοντας απο τις κεντρικές κορφές φτάνουν ως τις ακτές του νησιού. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή που να συνδιάζει τόσες αντιθέσεις. Υπάρχουν έρημες και αμμώδεις περιοχές όπως και βουνά με άγρια και τροπική βλάστηση. Στο Γκραν Κανάρια οι απόκρυμνες πλαγιές του El Puerto de las Nieves και του de la Aldea μαζί με τα απότομα φαράγγια των Tirajana, Moya και Azuaje εναλλάσονται με εύφορες πεδιάδες όπου φυτρώνουν χιλιάδες μπανανιές. Η φύση έχει μεριμνύσει για κάθε είδους τοπία, στα οποία αναπτύσσονται φυτά από την Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική.

Λας Πάλμας

Λας ΠάλμαςΗ πόλη Λας Πάλμας είναι η μεγαλύτερη του αρχιπελάγους των Καναρίων με 370.000 κατοίκους. Έχει όλες τις προκλήσεις μιας μεγάλης πόλης , με έξοχες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, έντονη κοινωνική ζωή και πολλές δραστηριότητες και γιορτές καθ’ολη τη διάρκεια.
Η παλιά πόλη διαθέτει τα κυριότερα αξιοθέατα: ο Γοτθικός-νέο-κλασσικός καθεδρικός ναός, το Columbus House, κατοικία των πρώτων διοικητών του νησιού και το μουσείο των Καναρίων με τα ίχνη των πρώτων κατοίκων του νησιού.
Ενδιαφέρουσα είναι και η περιοχή της Vegueta, όπου βρίσκει κανείς παλιά σπίτια με εντυπωσιακούς εσωτερικούς κήπους.

Τενερίφη

ΤενερίφηΤο νησί της Τενερίφης είναι το μεγαλύτερο στο αρχιπέλαγος των Καναρίων – 2.053 τετ.χλμ. -και έχει την μορφή ενός τριγώνου. Το νησί της αιώνιας άνοιξης λόγω του απαράμιλλου κλιματός του είναι γεμάτο αντιθέσεις και διαθέτει μια ποικιλία τοπίων σε διάφορες περιοχές. Μια οροσειρά διατρέχει το κέντρο του από το Ανάγα ως το Τένο και στις πλαγιές της βρίσκονται μεγάλες και εύφορες κοιλάδες, όπως η Οροτάβα και το Γκιμάρ. Στο μέσο της οροσειράς βρίσκεται ένας μεγάλος, φυσικός κρατήρας , ο Las Canadas del Teide, που έχει διάμετρο 20χλμ. και έχει επισήμως ανακυρηχθεί Εθνικό Πάρκο. Στα βόρεια του κρατήρα βρίσκεται το μεγαλύτερο βουνό της Ισπανίας το El Pico del Teide.

Santa Cruz de Tenerife – Η πρωτεύουσα

Santa Cruz de Tenerife - Η πρωτεύουσαΕίναι μια χαρούμενη, όμορφη και μοντέρνα πόλη ,γνωστή για την φιλοξενία της. Οι όμορφοι κήποι , όπως η Garcia Sanabria , το Εθνικό Πάρκο , και οι γεμάτοι ζωή δρόμοι κάνουν τον επισκέπτη να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή. Η πόλη “κινείται” κατηφορικά προς το λιμάνι και φτάνει στις γεμάτες κινητικότητα πλατείες Espana και La Candelaria. Γύρω από την τελευταία βρίσκεται το κυβερνείο του νησιού, όπου στεγάζονται το Αρχαιολογικό και το Ανθρωπολογικό μουσείο.

Puerto de la Cruz

Puerto de la CruzΤο Puerto de la Cruz είναι το κυριότερο τουριστικό θέρετρο της περιοχής και ένα από τα πιο σημαντικά της Ισπανίας. Η παραλία Martianez και οι υπέροχες φυσικές πυσίνες βρίσκονται στην λεωφόρο Colon. Η πόλη διαθέτει άρτιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις , night club , θαυμάσια εστιατόρια και καφέ καθώς και πολλές άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Ο επισκέπτης δεν θα πρέπει να ξεχάσει να επισκεφθεί το κάστρο San Felipe και το ναυτικό μουσείο του Iriarte House , που δείχνει την ιστορία και την εξέλιξη της ναυσιπλοϊας.

Η γιαγιά Ελλάδα

stoneΠοια είμαι; Παλιά ήμουν η χώρα του φωτός. Μετά με είπαν Ψωροκώσταινα, πως καμαρώνω είπαν για τα παλιά λιωμένα μου φουστάνια. Μήπως είχα και καλύτερα. Ρωμαίοι, Τούρκοι τα ρήμαξαν κι οι νεοέλληνες τα μπάλωσαν με ξένα υφάσματα.

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ηθοποιός, Θεατρικός Συγγραφέας, Σκηνοθέτης Actor, Playwright, Director στο tabula-rasa.gr

Ύστερα με πήρανε τα μίντια κι έγινα Λαμπρακιστάν. Στο ανάποδο…
Αλλά εσύ να με λες γιαγιά, γιατί και να το πεις ανάποδα, πάλι το ίδιο θα ‘ναι. Μη με λες τίποτα. Τα παιδιά μου ρε δεν κλέβουν. Κατάλαβες;… Τα παιδιά μου δεν σκοτώνονται μεταξύ τους, τα παιδιά μου δε με πουλάνε. Δε με ντροπιάζουν. Τα παιδιά μου δε με καίνε. Κι όμως λένε: πουλάει τα παιδιά της, η γιαγιά! Η γιαγιά φταίει για όλα τα ΑΝΑΠΟΔΑ; Και ποιοι είναι παιδιά μου…; Τότε οι τριακόσιοι πολεμούσαν για τη Σπάρτη και υπήρχε ΕΝΑΣ προδότης Εφιάλτης, τώρα τριακόσιοι Εφιάλτες στη βουλή και… υπάρχει ΚΑΝΕΙΣ να πολεμάει; Ζυμαράκια- ζυμαράκια, ρεζίλι γίναμε… ψοφήσατε στη λουκουμόσκονη…; που πήγαν ρε συ οι αντράκλες οι μουστακανλήδες, οι λεβέντες, οι Τρικούπηδες, οι Μαυροκορδάτοι! Κι αυτό ανάποδα!

Έχουμε ταλέντο στο σκυφτό. Οι αρχαίοι έλληνες ρε δεν προσκυνούσαν σαν τους μπρουτάλ βαρβάρους[2]. Σήκωναν το κεφάλι, κοιτούσαν τον Όλυμπο. Ψηλά! Εκεί ήταν οι θεοί τους. Οι αρχαίοι έπλασαν οι ίδιοι τη θρησκεία τους, ενώ τους νεοέλληνες τους έπλασε η θρησκεία. Πηγαίνουμε στο αναποδο… Χορτάτοι κι ελεύθεροι οι Έλληνες δε δουλεύουν. Νηστικοί αρχίζουν να ξεκουνιούνται. Αν τους σκλαβώσεις μάλιστα, τους κάνεις θηρία. Κι εκεί που νομίζω πως χάθηκαν όλα, όποια πέτρα κι αν σηκώσω, Έλληνες θα βρω από κάτω – εκτός από σαλιγκάρια και σκορπιούς – καμιά φορά είναι το ίδιο – γιατί ο Έλληνας ή σαλιγκάρι είναι ή σκορπιός. Αχ, έθνος ανάποδο! Γιοι της ρετσίνας και της κομπίνας, της λούφας και της μούφας, των προικισμένων και των κοιμισμένων, των βολεμένων, των βασανισμένων, του όχι-άλλο-κάρβουνο… λαέ του κακοπληρωμένου μόχθου και του φανατισμένου όχλου. Σας έδωσα το θέατρο, το κάνατε αρπαχτή, σας έδωσα την ευγενή άμιλλα, την ξεφτιλίσατε, τους ολυμπιακούς αγώνες- ρόδα ντόπα και κοπάνα. Σας έδωσα την ομορφιά μου – γενιές γενιών φτύσαν αίμα γι’ αυτή την ομορφιά – με ντεκαπάρατε, με μπογιαντίσατε, με δώσατε στους Φουστάνους να με μαζέψουν, στους Κωστέτσους να με ράψουν. Κι ύστερα με πετάξατε σαν ξεπλυμένη πόρνη στην Αθηνάς. Γιαγιά δασοκαμένη εγώ, των λακέδων, των νενέκων των βαποριών και των “ανεξάρτητων” πολιτικών.

Τίποτα δε σεβαστήκατε: τη γη μου, την ιστορία μου, το πνεύμα μου. Σας γέννησα τον Σωκράτη, τον φαρμακώσατε, τον Θεμιστοκλή τον εξοστρακίσατε, τον Κολοκοτρώνη, τον φυλακίσατε, τον Καποδίστρια τον φάγατε. Σας έστειλα τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, όλους τους σοφούς της αρχαιότητας – κι εσείς δεν ξέρετε που παν τα τέσσερα. Έστειλα τον Αριστοφάνη να σας ξυπνήσει: Σταματήστε να σκοτώνεστε!! Φάγατε τα μούτρα σας ιμπεριαλιστές! Πρώτοι και σ’ αυτό! Ποια Αμέρικα; Όταν ο Αλέξανδρος ο Μακεδών σάρωνε το Δέλτα του Ινδού κι έμπαινε θριαμβευτής στη Βαβυλώνα, στην Αμερική ο Καθιστός Ταύρος άπλωνε τραχανά. Τώρα κατουρημένες γλύφετε ποδιές των ξένων – την ιστορία μου θυμάστε για ένα δολάριο πουρμπουάρ. Γλώσσα σπιουνοβατράχων βγάλατε και γλύφετε. Στα τέσσερα δε βαρεθήκατε να πέφτετε… κι ένα γαμώτο σας έμεινε… κι αυτό ανάποδο. Τι να σας πω; αυτό που έχετε, αυτό σας αξίζει!
Μία κόρη μου ‘μεινε τώρα. Μπάσταρδη κι αυτή δισέγγονη του καπιταλισμού. Παγκοσμιοποίηση τη λένε – τίποτα δε θα σας αφήσει η σκύλα. Που να πάρετε χαμπάρι εσείς… δόρατα έχετε περισσότερα απ’ όσο μυαλό[3]. Σε λίγο καιρό δε θα ’μαι πια κοντά σας. Δεν έχω να σας δώσω τίποτα άλλο – την κληρονομιά μου την ξεπουλήσατε. Ένα μόνο μου μένει. Μιαν αλήθεια έχω μόνο να σας αφήσω. Να την! Η ολυμπιακή φλόγα! Αιώνες κι αιώνες φυλαγμένη απ’ τα χέρια του Προμηθέα. Δύο φλόγες πήρε απ’ τους θεούς, την μία την έδωσε στους ανθρώπους – βγήκαν απ’ τις σπηλιές, φτιάξανε πολιτισμό. Τη δεύτερη τη φύλαξε για τον εαυτό του. Τον πλησίασα στα βράχια του Καυκάσου – είδα από κοντά το δράμα του. Σαν με είδε όμως κι εκείνος, μάντεψε την τραγωδία που μου έμελλε να ζήσω, έβγαλε τη φλόγα απ’ τον κόρφο του και μου την χάρισε. «Τώρα που θα φύγω.», είπε, «Πάρε την φλόγα εσύ. Και φύλαξε την καλά!». Κι εγώ τον ευχαρίστησα και υποσχέθηκα να κάνω το ίδιο.
Παρόλη τη βλακεία σου, κάτι μου λέει πως έχεις λίγο μυαλό. Είδα, πρόπερσι τη Βουλή των εφήβων. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά σκέφτονται ακόμα. Για να τους θάβουνε τα μίντια, πάει να πει πως σκέφτονται. Γι’ αυτό και σε παιδί θα δώσω την ιερή φλόγα. Τώρα που φεύγω, πάρε την φλόγα εσύ. Και φύλαξε την καλά! Όταν δε θα υπάρχω πια, όταν δε θα ‘χετε ταυτότητα στον κόσμο, ένα τουλάχιστον ενθύμιο να έχετε απ’ τη γιαγιά Ελλάδα.
________________________________________
[1] Πλάτωνας [2] Ξενοφώντας [3] Ευριπίδη, Τρωάδες

Η Αγάπη και η Ζήτηση για Παπούτσια Dsquared

Παπούτσια DsquaredΣε ό,τι αφορά τα παπούτσια, υπάρχει μία φρενίτιδα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς δεν υπάρχει καλύτερο αξεσουάρ από ένα ταιριαστό με τα ρούχα σας ζευγάρι παπούτσια. Αν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας για οποιαδήποτε περίσταση, τότε θα χρειαστεί να φορέσετε ένα στιλάτο ζευγάρι παπούτσια, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να βγείτε από το σπίτι σας λανσάροντας ένα μοναδικό στυλ. Υπάρχουν αμέτρητες μάρκες παπουτσιών στην αγορά, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα σχέδια, τα στυλ και τα χρώματα των παπουτσιών Dsquared. Η Dsquared είναι μία μάρκα που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παρασκευή παπουτσιών. Αυτή η μάρκα ανέκαθεν προέβαινε σε δημιουργικούς, πλην όμως αποδεκτούς, πειραματισμούς όσον αφορά τη σχεδίαση και την παρασκευή παπουτσιών.

Αρχικά, ξεκίνησε να προσφέρει μόνο ανδρικά παπούτσια, αλλά, στη συνέχεια, η επιτυχία σε αυτόν τον τομέα την κινητοποίησε να δημιουργήσει και γυναικεία παπούτσια. Κατά βάση, τα παπούτσια της Dsquared συμβαδίζουν τέλεια με την προσωπικότητα των νέων ανθρώπων. Είναι ιδιαίτερα κάζουαλ, άνετα και εξαιρετικά μοντέρνα. Αυτός είναι ο λόγος που επικρατεί φρενίτιδα μεταξύ των νέων ανθρώπων για τα σχεδιασμένα από την Dsquared παπούτσια. Αυτό που δημιουργήθηκε αυτή η μάρκα, παρατηρείται μία σταθερή αύξηση της πελατείας της. Άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο είναι ερωτευμένοι με τα παπούτσια Dsquared.

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που αρέσκονται να αγοράζουν παπούτσια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας, τότε δεν υπάρχει τίποτα πιο στιλάτο και κάζουαλ από τη συλλογή παπουτσιών της Dsquared. Μπορεί να αναρωτιέστε για ποιο λόγο αυτή η μάρκα είναι τόσο διαδεδομένη σήμερα και η απάντηση δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι χαίρει της προτίμησης και της εκτίμησης πολλών διάσημων προσωπικοτήτων.

Συνεπώς, αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν ένα ζευγάρι παπούτσια Dsquared.

Σημάδια Χρήσης Ναρκωτικών

Σημαδια χρησης ναρκωτικωνΤα συμπτώματα της χρήσης ναρκωτικών δεν είναι ξεκάθαρα, ιδίως όταν η χρήση είναι περιστασιακή ή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Πολλές αλλαγές μπορεί να είναι φυσιολογικές, καθώς το παιδί μεγαλώνει και οι σχέσεις του με τους άλλους αλλάζουν. Επίσης, κάποιες συμπεριφορές μπορεί να οφείλονται στην εφηβεία.

Οι αλλαγές που είναι παραπάνω από το φυσιολογικό ή διαρκούν πολύ, πιθανά είναι ενδείξεις χρήσης ουσιών.

Κάποια σημάδια όπως:

 • Ξαφνικές αλλαγές στην διάθεση
 • Ανεξήγητη επιθετικότητα, νευρικότητα, έλλειψη συνεργασίας
 • Απώλεια ενδιαφέροντος για τις αγαπημένες του δραστηριότητες
 • Πολλά ψέματα
 • Απουσίες στο σχολείο και χαμηλή σχολική επίδοση
 • Απόμακρο και μελαγχολικό, παραμελεί την εμφάνισή του
 • Άσχημες σχέσεις με άλλα μέλη της οικογένειας
 • Αλλαγή στις παρέες
 • Αλλαγή στις διατροφικές του συνήθειες και στον ύπνο (ασυνήθιστη υπνηλία ή αϋπνία, ανορεξία)
 • Ασυνήθιστες μυρωδιές, λεκέδες ή σημάδια στο σώμα, στα ρούχα, στο δωμάτιο του
 • Ανεξήγητες απώλειες χρημάτων ή αντικειμένων από το σπίτι
 • Αντικείμενα όπως: ασυνήθιστη σκόνη, κομμάτια από αλουμινόχαρτο, πλαστικά καλαμάκια, χαρτάκια για τσιγάρο, βελόνες ή σύριγγες.
 • Έλλειψη ειδών νοικοκυριού (αλουμινόχαρτο, κόλλες, βενζίνη, λακ, μανό, μπλάνκο)

Αν αρκετά από αυτά τα σημάδια παρουσιάζονται ταυτόχρονα στη συμπεριφορά του παιδιού σας, τότε μπορεί να δείχνουν πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών. Εάν έχετε αμφιβολία τότε ζητήστε βοήθεια.

Χτενίσματα για γυναίκες με μεγάλα μάτια

Χτενίσματα για γυναίκες με μεγάλα μάτιαΑν είστε ευλογημένες με μεγάλα, όμορφα μάτια, είστε τυχερές όσον αφορά τα χτενίσματα. Και ενώ κάποια άλλη γυναίκα με πιο μικρά μάτια,  μπορεί να χρειαστεί να ψάξει να βρει κάποιο χτένισμα που να τονίσει τα μάτια, εσείς μπορείτε να κάνετε ότι σας αρέσει. Είτε έχετε φράντζα που πέφτει στο πρόσωπο σας, είτε έχετε τραβηγμένα τα μαλλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας, δεν υπάρχει θέμα να “απορροφηθούν” τα μάτια σας στο εκάστοτε στυλ. Όπως και να έχει όμως, υπάρχουν κάποια χτενίσματα που ταιριάζουν περισσότερο σε γυναίκες με μεγάλα μάτια, οπότε δείτε τα και δοκιμάστε τα!

Μπούκλες Χόλιγουντ

Με ρετρό διάθεση και για μαλλιά που δεν ξεπερνάνε σε μήκος ένα μακρύ καρέ, είναι ένα χτένισμα που θα τονίσει όμορφα τα μεγάλα μάτια σας. Αυτό που θέλετε να πετύχετε είναι μεγάλες μπούκλες με όγκο και ελαστικότητα. Είναι απλό κατά βάση. Κάντε μια χωρίστρα στη μέση των μαλλιών σας και κάντε πιστολάκι με βούρτσα, μέχρι τα μαλλιά να γίνουν λεία. Πάρτε ένα ψαλίδι για μπούκλες, με μεγάλη κεφαλή, και “κατσαρώστε” μικρά κομμάτια μαλλιού, ξεκινώντας  από τη ρίζα και πηγαίνοντας ως την άκρη, και στα δύο μέρη της χωρίστρας που έχετε κάνει. Στο τέλος περάστε με τις άκρες των δακτύλων σας τις μπούκλες και ψεκάστε με λίγο λακ για κράτημα. Είναι τόσο απλό!

Μποέμικο σπαστό

Τα μεγάλα μάτια σας μπορούν να “διαχειριστούν” το να έχουν μαλλιά στην περιοχή κοντά τους, χωρίς να “εξαφανίζονται” από το πλάνο, οπότε μπορείτε να πειραματιστείτε με ένα χτένισμα που αποπνέει χαλαρότητα. Ξεκινήστε με σπρέι για φορμάρισμα και πιστολάκι για να δημιουργήσετε ένα πολύ απαλό look. Χωρίστε τα μαλλιά σε μια άνιση χωρίστρα και ετοιμάστε ένα ψαλίδι για μπούκλες. Πιάστε μεγάλα κομμάτια μαλλιού, από τη μπροστά μεριά του κεφαλιού, και δώστε περισσότερο έναν ελαφρύ κυματισμό παρά μια κλασική μπούκλα. Τραβήξτε το ψαλίδι μακριά από το πρόσωπο σας και αφήστε το κομμάτι αυτό των μαλλιών να κάτσει χαλαρά λίγο πάνω από τα ζυγωματικά σας.

Λεία χωρίστρα

Αν θέλετε πραγματικά να τονίσετε τα μάτια σας, ένας πολύ καλός τρόπος είναι να τραβήξετε τα μαλλιά  από το πρόσωπο σας. Αν έχετε μακριά μαλλιά, τραβήξτε τα όλα προς τα πίσω και πιάστε τα σε ένα ωραίο σφιχτό σινιόν, αν έχετε πιο κοντά μαλλιά, χρησιμοποιείστε τζελ ή άλλα προϊόντα και δημιουργείστε ένα λείο look προς τα πίσω. Να θυμάστε πάντα να περνάτε τα μαλλιά πίσω από τα αυτιά. Μπορείτε να ρίξετε στο παιχνίδι και κάποιο τσιμπιδάκι για μεγαλύτερη σταθερότητα. Με ένα ωραίο μακιγιάζ γύρω από τα μάτια μπορείτε να κάνετε θαύματα.

Έντονες αφέλειες

Οι έντονες αφέλειες μπορεί να “εξαφανίσουν” τα μάτια μιας γυναίκας, ειδικά αν είναι και μικροκαμωμένη. Αλλά εσείς που έχετε μεγάλα μάτια δεν έχετε να φοβάστε τίποτα! Μπορείτε να υποστηρίξετε και μεγάλη φράντζα. Ζητήστε από τον κομμωτή σας να φτιάξει αφέλειες που ξεκινούν από το κέντρο του κεφαλιού, ώστε να ενσωματώνονται με το υπόλοιπο χτένισμα. Είναι ένα look εμπνευσμένο από τα 70′s και πολύ σέξι. Τα υπόλοιπα μαλλιά μπορείτε να τα κάνετε είτε τελείως ίσια, είτε με μεγάλες μπούκλες. Στο τέλος ανακατέψτε το χτένισμα σας με τα ακροδάχτυλα σας, για μια πιο μοντέρνα πινελιά.

Καλάβρυτα – Η πόλη σταθμός στην ιστορία της Ελλάδας

Καλάβρυτα

Καλάβρυτα – Η περίφανη πόλη της ορεινής Αχαίας

ΚΑΤΑΦΥΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ, ΟΡΜΗΤΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΑ, ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙ ΕΝΑ ΤΡΕΝΑΚΙ, Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ, ΠΟΥ ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΧΕΛΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΩΣ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΤΗΝ “ΠΟΛΗ-ΣΤΑΘΜΟ” ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Μια εμπειρία διαφορετική μας επιφυλάσσει αυτή η εκδρομή και όσα θα δούμε και θα βιώσουμε, σίγουρα, θα μας μείνουν αλησμόνητα. Κάποιος από την παρέα θα πρέπει να “θυσιαστεί” και να φτάσει στα Καλάβρυτα με το αυτοκίνητο. Εμείς θα πάρουμε από το Διακοφτό το γραφικό τρενάκι, τον Oδοντωτό, για να ανηφορίσουμε στις πλαγιές του Χελμού. Μια διαδρομή που από το 1896, όταν ξεκίνησε τα δρομολόγιά του, μέχρι σήμερα, παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και αλλάζει εικόνα ανάλογα με την εποχή.

Το τρενάκι σκαρφαλώνει, αγκομαχώντας, ανάμεσα από σήραγγες, τεράστιους βράχους και τον Βουραϊκό ποταμό να κυλάει στα πόδια του, άλλοτε ήρεμος κι άλλοτε δημιουργώντας ορμητικούς καταρράκτες. Πρώτος σταθμός του τρένου ένα όμορφο μικροσκοπικό χωριό, η Ζαχλωρού. Από το γραφικό γεφυράκι της μπορεί κανείς να θαυμάσει από κοντά έναν όμορφο καταρράκτη. Στο τέλος της διαδρομής, ένας πέτρινος σταθμός, με πανύψηλα πλατάνια στην αυλή του, μας καλωσορίζει στην περήφανη πόλη της ορεινής Αχαΐας, τα Καλάβρυτα.
Υψόμετρο 750 μ. Το όνομά της προέρχεται από τα πολλά πηγαία νερά (Καλά-βρύτα). Στην αρχαιότητα, εδώ βρισκόταν η πόλη Κύναιθα. Επί Φραγκοκρατίας, ο βαρόνος Όθωνας ντε Τουρνέ έχτισε πάνω από την πόλη ένα κάστρο για να ελέγχει τον εύφορο κάμπο του Βουραϊκού. Τα Καλάβρυτα έζησαν τραγικές στιγμές όταν, στις 13 Δεκεμβρίου 1945, οι Γερμανοί σκότωσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό και έκαψαν τα πάντα. Το ρολόι της Υπαπαντής της Θεοτόκου είναι σταματημένο στις 2.34 το μεσημέρι, για να θυμίζει την ώρα της τραγωδίας. Μια βόλτα στα δρομάκια της πόλης είναι ό,τι πρέπει. Στον αέρα μυρωδιές από το φρεσκοψημένο ψωμί και τις περίφημες τυρόπιτες των Καλαβρύτων, αλλά και άρωμα γλυκιάς ροδοζάχαρης, ρίγανης και φασκόμηλου.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

Σε απόσταση 4 χλμ. περίπου από τα Καλάβρυτα βρίσκεται το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Φτιαγμένο από πέτρα, έχει γράψει τη δική του ιστορία, καθώς κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο της αυλής του ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το Ιερό Λάβαρο της Επανάστασης, στις 21 Μαρτίου του 1821. Το πρώτο μοναστήρι χτίστηκε το 961 από κάποιον Aγιορίτη ασκητή, στη θέση Παλιομονάστηρο. Έπειτα, κάηκε από τους Τούρκους, ξαναχτίστηκε, για να καταστραφεί και πάλι από τον Ιμπραήμ το 1826 και έμεινε μόνο η εκκλησία. Το τελευταίο κτίσμα δέχθηκε τα πυρά του γερμανικού στρατού, το 1943, και μαζί του αφανίστηκαν όσοι καλόγεροι είχαν απομείνει για να το υπερασπιστούν.

ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Προστατευμένη από ένα μεγάλο βράχο και γαντζωμένη στην κυριολεξία πάνω του, βρίσκεται η Mονή του Μεγάλου Σπηλαίου, που εντυπωσιάζει με την επιβλητικότητά της. Απέχει από τα Καλάβρυτα 10 χλμ. περίπου. Αξίζει να θαυμάσουμε από κοντά τα σπουδαία χριστιανικά κειμήλια, όπως λείψανα αγίων, βυζαντινά ευαγγέλια με καλύμματα από σμάλτο, καθώς και την εικόνα της Παναγίας από κερί και μαστίχα. Θα δούμε ακόμη την Πηγή της Παρθένας ή Αγίας Κόρης, το μέρος όπου η Ευφροσύνη βρήκε τη θαυματουργή εικόνα.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ

Κοντά στο χωριό Καστριά και 19 χλμ. περίπου από τα Καλάβρυτα, βρίσκεται το Σπήλαιο των Λιμνών, μοναδικό στον κόσμο για τις αλλεπάλληλες, κλιμακωτές σε τρεις ορόφους, λίμνες του. Η ξενάγηση γίνεται από υπερυψωμένες γέφυρες. Πολύχρωμα συμπλέγματα με σταλακτίτες και σταλαγμίτες στολίζουν τα τοιχώματά του, ενώ οι οροφές του φθάνουν μέχρι 30 μ. ύψος. Oι περίφημοι “σταφυλοειδείς” σταλακτίτες, ο “κόκκινος καταρράκτης” και ο σταλαγμίτης “παγωτό” κλέβουν την παράσταση.

ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας ως τις πηγές του Αροάνιου ποταμού, στο πανέμορφο Πλανητέρο. Κρυστάλλινα νερά τρέχουν παντού και ατέλειωτα δάση από πλατάνια πλαισιώνουν το τοπίο. Εδώ εκτρέφονται πέστροφες, γι’ αυτό και στις ταβέρνες της περιοχής θα τις δοκιμάσουμε σίγουρα. Oι μικροπωλητές της περιοχής θα μας προμηθεύσουν με βότανα από το Χελμό, αλλά και γλυκά του κουταλιού (εξαιρετικό το γλυκό τριαντάφυλλο).

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ

Μια λίμνη ανάμεσα σε κατάφυτες βουνοκορφές και σε τέτοιο υψόμετρο είναι, αναμφισβήτητα, αποκάλυψη. Το τοπίο είναι μοναδικό, καθώς οι πευκόφυτες πλαγιές κατηφορίζουν ως τα ήσυχα νερά της λίμνης που είναι γεμάτα ψάρια. Eίναι μια μοναδική εκδρομή για πικ-νικ, βαρκάδα και περπάτημα.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Tο όρος Xελμός είναι πόλος έλξης το χειμώνα για όσους αγαπούν το σκι. Τέσσερις κορυφές βρίσκονται στη διάθεσή σας: Προφήτης Ηλίας (2.332 μ.), Νεραϊδόραχη (2.341 μ.), Νεραϊδάλωνου (2.324 μ.) και Αετοράχη (2.355 μ.). Τα “αθάνατα” Ύδατα της Στυγός, όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, βαφτίστηκε ο Αχιλλέας, βρίσκονται στη Νεραϊδόραχη, σε υψόμετρο 2.100 μ. O βράχος όπου βρίσκεται η πηγή έχει ύψος 200 μ. και μπορούμε να τον προσεγγίσουμε από το χωριό Περιστέρα (2,5 ώρες πεζοπορία) ή από το ορειβατικό καταφύγιο (3 ώρες πεζοπορία). Το Χιονοδρομικό Κέντρο βρίσκεται στη θέση Βαθιά Λάκκα, σε υψόμετρο 1.650 – 2.340 μ. Απέχει 14 χλμ. από τα Καλάβρυτα και διαθέτει 12 πίστες όλων των κατηγοριών και 7 αναβατήρες. Δύο κτίρια υποδοχής διαθέτουν φιλόξενους χωρούς για καφέ και φαγητό, ενώ υπάρχει άνετος χώρος πάρκινγκ, Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, σχολή σκι και κατάστημα ενοικιάσεως εξοπλισμού.

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ

Μια εκδρομή ως τη Mονή Μακελλαριάς αξίζει τον κόπο. Από το χωριό Oρθολίθι στρίβουμε δεξιά και φθάνουμε ως το Νεοχώρι. Από εκεί ακολουθούμε την ταμπέλα προς τη μονή. Η διαδρομή κινείται μέσα σε δάσος από δρυς και η θέα προς τις χιονισμένες βουνοκορφές του Ερύμανθου είναι εκπληκτική. Το μοναστήρι στην κορυφή του βράχου χτίστηκε το 1784, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σελινούντα. Είναι εμπειρία μοναδική να ανακαλύψει κανείς την περίφημη κοιλάδα του, μία από τις κρυφές ομορφιές της ορεινής Αχαΐας, κλείνοντας έτσι το ταξίδι του.

Τι θα φάτε

Κατσικάκι λαδορίγανη, λαχανοντολμάδες, ψητά, ομελέτες και μαγειρευτά φαγητά.
Πέστροφες και σολομό στο Πλανητέρο.

Τι θα αγοράσετε

Τυριά παραδοσιακά, φαρμακευτικά βότανα, ρίγανη, χειροποίητα ζυμαρικά, όσπρια και γλυκά του κουταλιού.

ΖΗΛΕΥΩ ΑΡΑ… ΥΠΑΡΧΩ

Χλωμιάζουμε από ζήλια αν το ταίρι μας φέρεται ύποπτα και κάνουμε πράγματα πρωτόγνωρα. Μας ζηλεύουν και καολακευόμαστε αλλά όλα έχουν ενα όριο.

 

A2G2186

Θα μπορέσουμε ποτέ να νικήσουμε αυτό το πανάρχαιο σαράκι της ζήλιας?

Μπορεί το κίτρινο να θεωρείται το χρώμα του μίσους, όταν όμως μιλάμε για τη ζήλια, τότε έχουμε μπροστά μας το αδηφάγο «πράσινο τέρας», που κατατρώει το υποκείμενο, αλλά βασανίζει και το αντικείμενο του αληθινού ή φανταστικού πόθου. Τι είναι η ζήλια; Αρρώστια, σημάδι πάθους, σύμπτωμα κόμπλεξ ή πιπέρι (καυτερό) σε μια σχέση; Όσους ανθρώπους κι αν ρωτήσουμε, τόσες όψεις αυτού του καταλυτικού συναισθήματος αποκαλύπτονται. Στις παλιές ελληνικές κωμωδίες, ο/η σύζυγος έβαζε σ’ εφαρμογή τα μεγάλα μέσα: Έκανε το ταίρι του/της να ζηλέψει και ο οικογενειακός έρωτας επέστρεφε στο σπιτικό με ανανεωμένους όρους αφοσίωσης. Σε μια γαλλική ταινία, πάλι, ο άνδρας ζήλευε παθολογικά την όμορφη γυναίκα του, μόνο και μόνο επειδή περπατούσε χαριτωμένα, επειδή υπήρχε ένας εργένης στον ίδιο όροφο, επειδή έδειχνε χαρούμενη χωρίς λόγο… Τέτοια αδιέξοδα έχουν να επιδείξουν πολλά, όχι μόνο η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος, αλλά κυρίως η ίδια η ζωή.

ΖΗΛΙΑ: ΤΟ «ΣΑΡΑΚΙ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ

Σήμερα, βέβαια, μικρό ποσοστό παθολογικά ζηλιάρηδων οδηγείται σε ακραίες καταστάσεις. Τα παλιότερα χρόνια, τα εγκλήματα πάθους και θιγμένης τιμής ήταν πολύ πιο συνηθισμένα. H σεξουαλική επανάσταση στις δεκαετίες ’60 και ’70, όμως, μας έκανε να εκφράζουμε τη ζήλια μας… πολιτισμένα, να «βράζουμε στο ζουμί μας», ίσως και να κάνουμε μερικές σκηνές και κάποιους άγριους καβγάδες. Oι περισσότεροι, όταν ερωτηθούν, τείνουν να υποβαθμίζουν την ένταση της ζήλιας τους και μιλάνε για «λογικά πλαίσια» και «στιγμές έκρηξης». Ποιος παραδέχεται εύκολα ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του και ζαλίζεται από οργή όταν βλέπει το ταίρι του να φλερτάρει ανάλαφρα σ’ ένα πάρτι; Αρκούν μερικές ενδείξεις, χωρίς καν αποδείξεις, για να γεμίσει το μυαλό του ζηλιάρη από βασανιστικά οράματα απιστίας του/της συντρόφου του με κάποιο άλλο άτομο. Και τότε αρχίζουν τα δύσκολα: Aγωνιά αν είναι αλήθεια ή όχι, προσπαθεί να σκεφτεί την αντίδρασή του και συχνά προχωρά σε ενέργειες που αν τις έβλεπε σε ταινία, θα γελούσε.
«Είχαμε ένα χρόνο δεσμό και ακόμη ένιωθα ανασφάλεια», διηγείται σήμερα η Σοφία Κ. «Το αγόρι μου ήταν κοινωνικός τύπος και δεν μου είχε δώσει αφορμές να αμφιβάλλω. Για μένα, όμως, ήταν η πρώτη ουσιαστική αγάπη και ήμουν άπειρη. Ζήλευα ακόμη και τα αθώα σχόλιά του για μια όμορφη γυναίκα. Κάποτε μαλώσαμε και χωρίσαμε για ενάμιση μήνα. Το διάστημα εκείνο έκανα διάφορες χαζομάρες, που τις θυμάμαι σήμερα και γελάω. Φανταζόμουν πως είχε βρει άλλη και τον παρακολουθούσα σχεδόν κάθε μέρα. Ήξερα το ωράριο εργασίας του και κρυβόμουν σε γωνίες και κοντινές πολυκατοικίες. Παραφύλαγα να τον δω πώς και με ποιον θα φύγει κι έστηνα αυτί στην πόρτα του, για ν’ ακούσω καμιά γυναικεία φωνή. Είχα ταλέντο… «007» κι έτσι δεν με πήρε είδηση. Σύντομα τα ξαναβρήκαμε γιατί αγαπιόμασταν, αλλά ποτέ δεν τόλμησα να του ομολογήσω πόσο ανόητα φερόμουν επί ένα μήνα…».

ΖΗΛΙΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ;

Oι περισσότεροι άνθρωποι ζηλεύουν μεν, αλλά αναγνωρίζουν αυτό που τους συμβαίνει και καταλαβαίνουν ότι μερικές φορές είναι αδικαιολόγητο. Κι όμως, είναι σχεδόν αδύνατο να το πολεμήσουν, να καθησυχάσουν την αμφιβολία μέσα τους και να δουν με ψυχραιμία τις σατανικές συμπτώσεις και τις αθώες προθέσεις του άλλου. Σε γενικές γραμμές, επικρατούν οι παλιές αντιλήψεις «αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα» και «όποιος αγαπάει, παιδεύει», αρκεί βεβαίως να παιδεύεται ο άλλος και όχι εμείς! Η αλήθεια είναι πως η ζήλια είναι τόσο παλιά όσο και ο… homo sapiens. Μετά τα βασικά ένστικτα της αυτοσυντήρησης και της αναπαραγωγής του πρωτόγονου, κυριάρχησε για τα καλά το ένστικτο της ιδιοκτησίας. Αλίμονο σ’ αυτόν που άπλωσε χέρι στο θήραμα, τη γυναίκα ή το καλύβι του άλλου! Τι άλλο από την αγωνία της ιδιοκτησίας φανερώνει η ζήλια; O έρωτας είναι κατ’ εξοχήν κυριαρχικό συναίσθημα (δεν μιλάμε για ερωτικές κατακτήσεις;) και απαιτεί αποκλειστικότητα σώματος και πνεύματος. Αγαπάμε κάποιον, τον θέλουμε μόνο δικό μας, να μην αγγίζει ούτε να σκέφτεται άλλον/η και ζηλεύουμε με κάθε πραγματική ή φανταστική αφορμή. Από εκεί και πέρα, το πώς θα αντιδράσει και μέχρι πού θα φτάσει κάποιος, εξαρτάται από την προσωπικότητά του. Κάνουμε σκηνές, καβγαδίζουμε, απειλούμε, παρακαλάμε, διώχνουμε ή μας διώχνουν: Όλα είναι μέρος του ερωτικού πολέμου και πολλές φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Πολλοί πιστεύουν ότι μια μέτρια δόση ζήλιας δείχνει αγάπη κι ενδιαφέρον. Ποιος, όμως, μπορεί να εγγυηθεί πως η δόση θα είναι μέτρια; Όταν ξεκινήσει η χιονοστιβάδα που κατατρώει τον ερωτευμένο, ποιος μπορεί να είναι σίγουρος πού θα σταματήσει; Mια αντίδραση που για εκείνον είναι απλώς μια σπασμωδική ενέργεια, το ταίρι του μπορεί να τη θεωρήσει αρχικά κολακευτική και πολύ γρήγορα προσβολή ή και απειλή για την ελευθερία του. Κι έτσι ξεκινά ένας φαύλος κύκλος παρεξηγήσεων, αμφιβολίας και πεισματικών αντιδράσεων.
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ
Δεν είναι καθόλου εύκολο να αποδεχθούμε το ζωτικό χώρο του συντρόφου μας και το δικαίωμά του να υπάρχει δίπλα μας και όχι αναγκαστικά κολλημένος πάνω μας. Απαιτεί αυξημένη ωριμότητα και αίσθημα προσωπικής επάρκειας, ώστε να μη νιώθουμε πως απειλούμαστε με την παραμικρή ένδειξη. Ποιος είπε, όμως, ότι και οι ώριμοι πνευματικά δεν ζηλεύουν; Μόνο που έχουν μάθει να το κρύβουν καλύτερα ή να το εκφράζουν με πιο αδιόρατους τρόπους. Προσπαθούν, ως φιλελεύθεροι και ανοιχτόμυαλοι, να αδιαφορήσουν για κάτι που αντιλήφθηκαν, να το ερμηνεύσουν με τη λογική, να δώσουν μέσα τους μια ευκαιρία στο σύντροφό τους, μήπως δεν… Κι όταν ζηλεύουν, το κρύβουν εγωιστικά πίσω από μια μάσκα κοινωνικής άνεσης, επιδεικνύοντας κατανόηση και ανοχή. ’λλωστε, η ζήλια δείχνει ανασφάλεια και βάζει πάντα τον ζηλιάρη σε κατώτερη μοίρα μέσα σε μια σχέση, γι’ αυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να φαίνονται «υπεράνω». Όμως, το καρφί όσο το πατάς τόσο πιο βαθιά μπαίνει και τελικά τα καταπιεσμένα συναισθήματα μπορεί να ξεσπάσουν χειρότερα και σε άσχετο χρόνο.
Είναι, λοιπόν, καλύτερα να εξωτερικεύουμε τη ζήλια μας; Oι περισσότεροι ψυχολόγοι το θεωρούν απαραίτητο για την ψυχική μας ηρεμία. Oπωσδήποτε, όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, ακόμη κι αν δεν υφίσταται πραγματικά, είναι προτιμότερο να το «θέσουμε επί τάπητος», να το συζητήσουμε, να δείξουμε στο ταίρι μας τι και πόσο μας πείραξε. Μόνο έτσι θα έχει κι ο άλλος την ευκαιρία να πει τη δική του άποψη, να ξεκαθαρίσει την πιθανή παρεξήγηση, να ξεδιαλύνει τα ανώφελα σύννεφα του έρωτά τους ή να ομολογήσει την αλήθεια που πονάει, οπότε ξεκινά μια άλλη διαδικασία αναζήτησης αιτιών και ευθυνών. Αφήνοντας στην άκρη τις παθολογικές αντιδράσεις τύπου… Oθέλου, που απαιτούν ειδική ψυχολογική υποστήριξη του ζηλιάρη, μπορούμε να πούμε πως μερικές πινελιές ζήλιας εξάπτουν συχνά τους «κοιμισμένους» και βολεμένους ερωτευμένους. Εξάλλου, και το αντικείμενο του πόθου μας διατηρεί εξίσου το δικαίωμα στη ζήλια και τότε, τι θα πούμε εμείς για ν’ αποδείξουμε την… αθωότητά μας; Ή μήπως νιώθουμε σαν βασίλισσες ανάμεσα στους υπηκόους; Σε κάθε περίπτωση, αν είμαστε εμείς το αντικείμενο της ζήλιας, πρέπει να σκεφτούμε καλά πόση αποκλειστικότητα αντέχουμε και πόση μπορούμε εμείς να παραχωρήσουμε…

Ένα διαφορετικό ανθοδοχείο

Mε μια κολοκύθα, πρασινα φυτα και κερια, μπορειτε να δημιουργησετε μια πρωτοτυπη συνθεση, που θα μεινει για πολυ καιρο “ζωντανη” στο σπιτι σας.

Υλικά
1 μεγάλη κολοκύθα
κισσός
πεύκο
μύρτιλο
φίκος μπέντζαμιν
3 λευκά κεριά
ειδικός σπόγγος για λουλούδια
Εκτέλεση

1. Kόβετε με ένα μαχαίρι την κορυφή της κολοκύθας και αφαιρείτε την ψίχα της.
2. Tοποθετείτε μέσα στην κολοκύθα το σπόγγο και τον βρέχετε.
3. Kαρφώνετε πάνω στο σπόγγο το πεύκο, τον κισσό, το μύρτιλο και το φίκο μπέντζαμιν.
4. Στο κέντρο του σπόγγου στερεώνετε τα κεριά.
H σύνθεσή σας είναι έτοιμη!